Өспүрүмдөрдүн максимализми-ойдон чыгарылган.
Ар бир оспүрүмдүн өмүрүндө:"Сен эмнеге ыйлап жатасың?", "Бул майда-чуйда!", "Өтүп кетет, бул өспүрүмдөрдүн максимализми!", " Кандайча бул маанилүү?"-деген суроолор болот.
Ох,а бул сөздөрдөн кайгы,капаны сездиңизби? Эгерде, андай болсо,сиздин сезимиңиз жана кызыкчылыктарыңыз бааланбай калды. Баа төмөндөгөн - ал деген адамдын эң керектүү нерселерин же сезимин ылдыйлатуу. Күнүмдүк турмушта эл көп учурда ар бир адамдын кайгысын жана сезимин түшүнбөй, капалантып кою мүмкүн.

Өзүмдүн макалымда мен ар бир өспүрүмдүн баасын төмөндөтүлүү суроону көтөргүм келе, анткени, жаштык жана күч ар бир адамды толуктайт, бирок, катаал сөздөрү өспүрүмдүн сезимин түшүртөт. Көп учурда менден улуу адамдар: "Кызыкчылыктарың өмүрүңдө пайдалууу болбойт"- деп айтышат. Бул сөздөрдөн менин ишеним жоголуп кетти. Ошентип бул эки жылдай созулуп келе жаткан. Акырында, мен маанини түшүндүм. Ал: жаңы нерселерди кылуу, үйрөнүү, жакшы сезим жана тажрыйбаны алуу. Мен өзүмдүн кызыкчылыктарымдын маанисин түшүнүп, алар үчүн курөштү баштадым.

Мисалы, менин феминизмге кызыкканым таасирлүү болду. Апам менен "феминизмдин пайдасы" боюнча талаш-тартыш көп болуп кетти. Апам эскичил аял эмес,патриархат буйругу менен жашабайт. Бирок, менин феминисттик марштарга катышканымды түшүнбөйт. Баары оңой. Мен он алты жаштамын, мендей ойлогон адамдарды издеп жатам. Бул таш боор дүйнөдө өзүм үчүн жашагым келет.

Ата-эненин тынчсыздануусун түшүнсө болот. Алар биздин убакытыбызды сактап, жоопкерчиликсиз чечимдерден коргоп, катаал дүйнөдө аман-эсен жашаганыбызга жардам беришет. Сунуштарын уксак болмок экен , бирок, биз эч жаңы нерсени үйрөнбөсөк, тажрыйбаны кантип алабыз? Кайгы, ата-энебиз ардайым бул нерсени түшүнө алышпайт, аларга жыйынтыктарыбыз керек.

Силер сүрөт тартканды абдан жакшы көрөсүз. Көп убакыттан бери сүрөт тартып, "келечектемаанилүү" жумуштарды кылбай калып, ата-энеңизди жадатасыңар. "Кана, көрсөтчү!?"- деп сиздин сүрөтүңүздү сураганда, силер көрсөтөсүңөр, бирок аларга жакпайт. "Ал сениң көп убакытыңды алып жатат"- деп сүрөт тартканыңызга тыйу салышат. Бул мисал маанисиз, бирок ушундай көп учурда болот. Бул жакшы эмес.

Башка мисалымда өспүрүмдүн кызыкчылыктары "көпкө чейин чыда албайт". Силер рокту жакшы көргөн адамдар менен тааныштыңар. Алар менен сүйлөшкөндө , силерге дагы рок абдан жагып калат. Силер жаңы "достор" менен көп убакыт өткөрөсүңөр. Ата-энеңер ачууланып башташат. Биздин балабыз/кызыбыз эмне кылып жатан?

Убакыт өтөт, силер ал адамдар менен сүйлөшпөй каласыз, алар менен рокту дагы унутуп калып, джазды жакшы көргөнүңүздү түшүнөсуз. Парикмахер болгуңуз келет. Бул эмне деп жатат? Башка адамдардын таасири менен силердин кызыкчылыктарыңыз өзгөрүп кетти.

Башкалардын кызыкчылыктарын төмөндөтпөй, сыйлашыңыз керек. Аларга өзүңөргө кылган мамиле кылгыла. Жана эч качан өзүңөрдүн маанилиңизди төмөндөткөнгө бербеңиз. Силер маанилүүсүз, силердин "хоббиңиз" маанилүү. Өзүңөр жана өзүңөрдүн каалоолуңуз үчүн күрөшкүлө!

Иллюстраторка: Астильба, 16 лет. г. Бишкек, Кыргызстан.
Янытла
Бишкек, Кыргызстан
17 лет
Которду Тинатин, 16 жаш. Чуй облусуна, Кыргызстан.
Made on
Tilda